Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

2023-06-05T11:45:42+00:00

Opšta akta u primeni
Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet


Obrazac zahteva za raspisivanje konkursa:

Obrazac predloga (za Univerzitet):

Obrazac sažetka:


Obrazac:


Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete preuzeti u prilogu