Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Naučno veće

Naučno veće 2018-01-19T09:46:41+00:00

Članovi za mandatni period 2015-2018. godine

 • Hemija – Prof.dr Ivanka Karadžić

 • Bifizika – Prof.dr Milorad Letić

 • Humana genetika – Prof.dr Oliver Stojković

 • Anatomija – Prof.dr Aleksandar Maliković

 • Histologija – Prof.dr Senka Pantić

 • Fiziologija – Doc.dr Marina Đelić

 • Biohemija – Prof.dr Marija Plješa Ercegovac

 • Mikrobiologija – Prof.dr Maja Stanojević

 • Imunologija – Prof.dr Dušan Popadić

 • Patologija – Prof.dr Gordana Basta Jovanović

 • Patološka fiziologija – Prof.dr Danijela Vučević

 • Epidemiologija – Prof.dr Tatjana Pekmezović

 • Farmakologija – Prof.dr Ljiljana Gojković Bukarica

 • Higijena i med. Ekolog. – Prof.dr Nađa Vasiljević

 • Sudska medicina – Doc.dr Vladimir Živković

 • Socijalna medicina – Doc.dr Aleksandra Jović Vraneš

 • Statistika – Prof.dr Jelena Marinković Erić

 • Medicina rada – Asis.dr Martin Popević

 • Humanističke nauke – Asis.dr Danijela Tiosavljević Marić

 • Fizikalna medicina – Prof.dr Milica Lazović

 • Neurologija – Prof.dr Dragana Lavrnić

 • Psihijatrija – Prof.dr Ljubica Leposavić

 • Dermatovenerologija – Prof.dr Jelica Vukićević

 • Hirurgija – Prof.dr Dragan Radovanović

 • Otorinolaringologija – Prof.dr Milovan Dimitrijević

 • Interna medicina – Prof.dr Svetozar Damjanović

 • Radiologija – Prof.dr Željko Marković

 • Nuklearna medicina – Prof.dr Vera Artiko

 • Infektivne bolesti – Prof.dr Jasmina Simonović Babić

 • Oftalmologija – Prof.dr Anica Bobić Radovanović

 • Ginekologija – Prof.dr Aleksandar Stefanović

 • Pedijatrija – Doc.dr Nada Krstovski

 • Studenti – Brankica Dimitrijević

 • Studenti – Smiljana Mihailović

 • Studenti – Brankica Dimitrijević

 • Student – Jovana Milić

 • Studenti – Ratko Radeta