Uvid javnosti

//Uvid javnosti
Uvid javnosti 2019-10-06T21:57:52+00:00

UVID JAVNOSTI DOKUMENTACIJE KANDIDATA
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

2110, 2019

Uvid javnosti 21.10.2019.

21.10.2019.|Komentari su isključeni na Uvid javnosti 21.10.2019.

Na osnovu člana 109. Statuta Univerziteta u Beogradu - Medicinskog fakulteta br. 25/H-2 od 19.03.2018. godine, donosim O D L U K U Stavljaju se na uvid javnosti referati o prijavljenim kandidatima na raspisanim konkursima [...]