Избор писма

Трошкови специјализације за стране држављане

///Трошкови специјализације за стране држављане

Трошкови специјализације за стране држављане

УНИВЕРЗИТЕТ У ГЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ТРОШКОВИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ
СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ УПЛАЋУЈУ:
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ:
УПИСНИНУ
900
еура
ГОДИШЊУ ШКОЛАРИНУ
2
5
00 ЕУРА ПО ГОДИНИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА СА ДИПЛОМОМ
1200
ЕУРА
УЖА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
:
ТРОШКОВИ КОНКУРСА 15О ЕУРА
ГОДИНА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 3800 ЕУРА
ПОЛАГАЊЕ УСМЕНОГ ИСПИТА
950 ЕУРА
ОДБРАНА РАДА СА ДИПЛОМОМ
1200 ЕУРА
.
УПЛАТА, СЕ ВРШИ У ЕУРИМА (из иностранстава
) ИЛИ У ДИНАРСКОЈ
ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊЕМ КУРСУ НА ДАН УПЛАТЕ,
УПЛАТА СЕ ВРШИ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
СЛУЖБА ЗА
ПОСЛЕДИПЛОМСКУ НАСТАВУ
2018-09-24T06:52:46+00:00 21.09.2018.|Специјализације - Актуелно|