Prema odluci kriznog štaba Republike Srbije, od 30.06.2020. godine, obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Molimo Vas da poštujete mere bezbednosti prilikom posete Medicinskom fakultetu.

Naučno veće – Komisije za mandatni period 2015-2018. god

///Naučno veće – Komisije za mandatni period 2015-2018. god
Naučno veće – Komisije za mandatni period 2015-2018. god 2018-01-19T09:47:16+00:00

Komisija za utvđivanje uslova za sticanje naučno-istraživačkih zvanja

 • Prof.dr Ljiljana Gojković Bukarica, predsednik

 • Prof.dr Milovan Dimitrijević

 • Prof.dr Dragan Radovanović

 • Prof.dr Nađa Vasiljević

 • Prof.dr Milica Lazović

 • Prof.dr Dragana Lavrnić

 • Prof.dr Vera Artiko

 • Prof.dr Ivanka Karadžić

 • Prof.dr Oliver Stojković

 • Prof.dr Jasmina Simonović Babić

 • Asis. dr Martin Popević

Komisija za odobravanje, praćenje procesa izrade i odbrane doktorske disertacije

 • Prof.dr Dušan Popadić, predsednik

 • Prof.dr Tatjana Pekmezović

 • Prof.dr Svetozar Damjanović

 • Prof.dr Gordana Basta Jovanović

 • Prof.dr Jelena Marinković Erić

 • Prof.dr Željko Marković

 • Prof.dr Aleksandar Maliković

 • Doc.dr Nada Krstovski

 • Doc.dr Aleksandra Jović Vraneš

Komisija za nostrifikaciju stranih diploma doktora nauka

 • Prof.dr Anica Bobić Radovanović, predsednik

 • Prof.dr Senka Pantić

 • Prof.dr Aleksandar Stefanović

Komisija za naučnoistraživački rad studenata

 • Prof.dr Marija Plješa Ercegovac, predsednik

 • Doc.dr Marina Đelić

 • Doc.dr Vladimir Živković

Komisija za praćenje naučnoistraživačkog razvoja

 • Prof.dr Maja Stanojević, predsednik

 • Prof.dr Milorad Letić

 • Prof.dr Ljubica Leposavić

 • Prof.dr Jelica Vukićević

 • Prof.dr Danijela Vučević

 • Asis.dr Danijela Tiosavljević Marić